ZANZIBAR PHOTODIARY

Toddlers are the most grateful and definitely the sweetest object for photographing. / Maluchy są najbardziej wdzięcznym i zdecydowanie najsłodszym obiektem do fotografowania.
Cloves on the spice plantation / Goździki na plantacji przypraw
In Zanzibar, ebb and flow are very intense – the receding ocean allows for the collection of algae from plantations / Na Zanzibarze przypływy i odpływy są bardzo intensywne – cofnięty ocean pozwala na zbiór alg z plantacji
Children play on the beach as at the best playground, they do not have toys – they make “snowballs” of wet sand and throw them at each other laughing loudly. / Dzieci bawią się na plaży jak na najlepszym placu zabaw, nie mają zabawek – lepią “śnieżki” z mokrego piasku i rzucają się nimi w najlepsze głośno się przy tym śmiejąc.
Sweet potato leaf / Liść batata
Beautiful mangrove forest / Piękny las namorzynowy