THE WEIGHT OF CHOICEGyalmo cashmere scarf / H&M Premium v-neck (similar here and here) / Hexeline trousers / Oroton watch

Have you ever wondered what influences the conscious customer’s decisions? The choice is often made by the material, but apart from its percentage composition, the way of care or the country of production, is rarely mentioned at the inner label. Meanwhile natural materials, which we are willing to reach for, are too often obtained from animals raised in a inhumane way, arousing opposition among animal protectionists. In return, it is not a secret that the production of artificial fabric such as polyester or acrylic (petroleum derivatives) does not exert a beneficial effect on the environment. Let us not forget about the people involved in each production stage and the wicked conditions of their work. With so many areas that are not easy to get an answer to, you can get lost, especially since fashion and clothing are a significant part of our lives. It is a pity, therefore, that they would be a source of remorse. Understanding the aforementioned consequences and dependencies between the type of material and the natural environment, animals and human work, is every helpful before considering the next purchase. The choice always lies in our hands.

The philosophy of the Gyalmo that offers Himalayan scarves, says that from the perspective of broadly understood life and health, there currently is not such a thing as perfect material. The brand wants to be transparent and focuses on providing reliable information, checking the composition of the fabric also in Poland. I really liked this approach because in my opinion consciousness allows the best choice that goes with our beliefs. Personally, I’m into timeless classics that allows me to limit the excessive consumerism, which drives production to way too high levels. I appreciate the quality, the feeling of softness and delicacy that actually are the definition of cashmere, which is why I picked the scarf made of this noble material. The subtle shade of mustard perfectly illuminates black color I often reach for. Just like the Gyalmo brand, I do believe that “classic beauty never fades away, the style has no age and quality lasts for years”.

Zastanawialiście się kiedyś co wpływa na decyzje świadomego klienta? O wyborze często decyduje materiał, ale poza jego procentowym składem, sposobem pielęgnacji czy krajem produkcji, z metki przeważnie nie dowiemy się więcej. A tymczasem materiały naturalne, po które chętnie sięgamy, mogą być pozyskiwane ze zwierząt hodowanych traktowanych w niehumanitarny sposób, wzbudzając sprzeciw wśród obrońców zwierząt. Z kolei wiadomo, że produkcja tkanin pochodzenia sztucznego takich jak poliester czy akryl (pochodne ropy naftowej), nie wywiera korzystnego wpływu na środowisko. Nie zapominajmy też o ludziach uczestniczących w każdym etapie produkcji i niegodziwych warunkach ich pracy. Mając przed sobą tak wiele obszarów, na które niełatwo zdobyć odpowiedź, można się zagubić, zwłaszcza, że moda i ubiór stanowią znaczącą część naszego życia; szkoda więc by były źródłem wyrzutów sumienia. Uzmysłowienie sobie wspomnianych wcześniej konsekwencji i zależności między rodzajem materiału a środowiskiem naturalnym, zwierzętami i pracą ludzką, bardzo pomaga w podjęciu decyzji przy kolejnym zakupie. Wybór za każdym razem leży przecież w naszych rękach.

Filozofia marki Gyalmo, która oferuje szale himalajskie mówi, że z perspektywy szeroko pojętego życia i zdrowia, nie ma obecnie idealnych materiałów. Marka chce być transparentna i skupia się na podaniu rzetelnych informacji, sprawdzając składy oferowanych szali także w Polsce. Bardzo spodobało mi się to podejście, ponieważ w moim odczuciu świadomość pozwala na najlepszy wybór, zgodny z naszymi przekonaniami. Osobiście wybieram sprawdzoną, ponadczasową klasykę, co już samo w sobie pozwala mi ograniczać nadmierny konsumpcjonizm, który napędza wzrastającą produkcję. Doceniam jakość, uczucie miękkości i delikatności będące definicją kaszmiru, dlatego mój wybór padł na szal wykonany z tego szlachetnego materiału. Niebanalny odcień musztardy doskonale rozświetla czerń, po którą tak często sięgam. Podobnie jak marka Gyalmo wierzę, że „Klasyczne piękno nigdy nie przemija, styl nie ma wieku, a jakość służy latami”.

PS. Do końca 2017 roku na hasło ‘fashionmugging’ otrzymacie 15% rabatu w sklepie GYALMO. To wspaniały pomysł na świateczny prezent, którym można sprawić najbliższym przyjemność.