Są modele okularów, od których zaczynają się tworzyć kanonowe, powielane przez tysiace marek modele jak na przykład lenonki czy ‘ray banki’. Ich popularność nie zmniejszy się jeszcze przez następnych kilka lat i chociaż od Celine Audrey nie powstały ‘celinki’, wiem, że równie długo będą nosiły miano najbardziej pożądanych okularów.

There are some sunglasses that became canons. Those models are duplicated by thousands of brands. Take ‘lenons’ or ‘ray bans’ as an example – their popularity will not diminish for the next few years. Despite the fact that Celine Audrey sunglasses may have not arouse to ‘celines’, I know that they will remain the most desirable ones.

Jeśli już mowa o nowych okularach, warto zainwestować w naprawdę dobrą, markową parę z polaryzowanymi szkłami, które Celine Audrey posiadają. Zwiększony komfort prowadzenia samochodu, patrzenia na wyświetlacz telefonu czy w kierunku mocnego słońca są nieocenione.

Speaking of new glasses, you really should invest in a really good, branded pair with polarized glasses that Celine Audrey do have. Increased car-driving comfort is invaluable and looking at the display of the phone in the strong sun is not a nightmare anymore.