301220142

301220141
How do you spend the first day of the year? I’m enjoying my last days in Austria, thinking of what’s about to come, making some plans and putting them down. I want to wish you a successful year 2015, filled with happiness, positive people and events. Thank you for being with me for another year and playing a big role in creating my blog. Without you, this would never seemed possible.

Jak spędzacie pierwszy dzień roku? Ja cieszę się ostatnimi dniami w Austrii, rozmyślając o tym co mam przed sobą i tworząc nowe plany. Chciałabym życzyć Wam wielu sukcesów w 2015 roku, by był on wypełniony szczęściem, pozytywnymi ludźmi i wydarzeniami. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną już kolejny rok i za odgrywanie tak ważnej roli w tworzeniu bloga. Bez Was, to wszystko nigdy nie byłoby możliwe.

Datebook from Gigi NY