dress: axparis | flats: ecco | necklace: yes

Jak często pojawiają się w Waszym życiu momenty, w których wątpicie w siebie, w swoje własne możliwości, wartości i dokonania ? Jak często mówicie sobie “nie dam rady”, jak często wspominacie porażki, błędy i rozczarowania ? Sama wiem, że wyeliminowanie tych chwili słabości nie jest łatwe, jednak są słowa i osoby, które pomagają powrócić optymistycznym myślom.
Dream – to zawsze marzenia są pierwszym, najważniejszym krokiem.
Believe – wiara czyni cuda.
Achieve – osiągnięcie sukcesu, poprzedzonego starannymi przygotowaniami i ciężką, aczkolwiek satysfakcjonującą pracą, jest naprawdę możliwe. I tego się trzymajmy !

How often the moments of weakness occur in your life ? The time you doubt yourself, your own abilities, values and achievements? How often do you say the “can not do”, how often you recall failures, mistakes and disappointments? I know from my own experience that getting rid of those rebounds is nearly impossible, however, there are words and people that help return the optimistic thoughts.
Dream – they are always the first and the most important step.
Believe – faith makes wonders.
Achieve – to success, preceded by careful preparation and hard, but rewarding work is really possible. And let’s stick to it!