AT THE MOMENT

1 / I’m starting the new year with a challenge prepared by my latest favorite yogi @madymorrison – 30 days of daily yoga in January
2 / @porto__studio: “The Pouch in Americano”
3 / @christellescifo: “Fresh starts feel different. Bonne année!”
4 / I miss mountains, snow, skis …
(photo: @horkruks)
5 / The longing for travel is hidden by accounts such as @amareazul_ – you will find there beautiful nostalgic photos from many corners of the world.

1/ Zaczynam nowy rok z wyzwaniem przygotowanym przez moją ostatnio ulubioną joginkę @madymorrison – 30 dni codziennej jogi w styczniu
2/ @porto__studio: “The Pouch in Americano”
3/ @christellescifo: “Fresh starts feel different. Bonne année!”
4/ Bardzo brakuje mi gór, śniegu, nart… (photo: @horkruks)
5/ Tęsknotę za podróżami ukajają konta takie jak @amareazul_ – znajdziecie tam piękne nostalgiczne fotografie z wielu zakątków świata.